Základy léčitelství – jsem získala od léčitele Jindřicha Mrázka
Silvova metoda – kurz u Milana Bodáka (Zlatá mysl) a Petra Velechovského (Modrá alfa)
Reiki – zasvěcení mám od ThDr. Mari Hall, mistrovské zasvěcení od Inge Schubrt
Jóga – dvouleté studium u Ing. Jan Knaisla na FTVS UK Praha
TCM, Shiatsu – tříleté studium na Darja shiatsu school u Mgr. Darji Havelkové. Následně další kurzy u Boba Dvořáka
Akupunktura – kurz u Dušana Tomka
Numerologie – dvouletý kurz u Ing. Jaroslava Baka
Aura-soma – kurz u Christiane Chilebelsen
Hlubinná abreaktivní psychoterapie – kurz u Ing. Andreje Dragomireckého
Rodinné konstelace – 5 let s terapeutkou Pavlínou Jemelíkovou
Řízení lidských zdrojů – tří leté bakalářské studium na UJAK Praha
Systemické koučování – roční výcvik v EXTIMĚ
Enneagram EPTP – výcvik u Mgr. Michaely Velechovské, PhD. a PhDr. Evy Velechovské

Zahraniční praxe

Fyzioterapie 2012 – Brusel – Diana Niedobová
Šamanské bubnování 2013 – Marquette (Michigan USA) Carol Rose a Leny Novak