22.listopad 2015

Na fotce vidíte studentky při nácviku vnímání proudění energie. A kde jinde, než na Děvíně. Místě s velice silnou jinovou energií, která je zde zhusta protínána energetickými liniemi (tzv. lay-lines).