9.červen 2016

PROHLÉDNĚTE PODSTATU VĚCÍ DŘÍVE, NEŽ OSTATNÍ Aura škola je určena všem, kteří chtějí zjemnit své smysly a položit tak základ schopnosti vidění aury. Misí školy je vytvořit základ pro pevnou komunitu terapeutů, která vytyčí zcela nový směr v terapii a výrazně překročí běžné standardy konkurence. Zápis do školy právě začal. Díky netradičním řešením a zkratkám je u žáků provokována představivost vedoucí přímo k podstatě. Výuka jde od myšlení k prožitku. Základy somatického koučování, fyzioterapie a tradiční čínské medicíny doslova propojí hlavu s tělem. Dochází ke zjemnění smyslů a vzniká schopnost vidění aury. Pak je již snadné přečíst si svého obchodního partnera dříve, než se posadí ve vaší kanceláři. Naladit se na bolesti svých dětí, pochopit příčinu jejich nemoci a tu se pak snažit odstranit. Pochopit, jak funguje mysl u druhých – přestat se trápit, rozčilovat a přesto dosáhnout změny. Žít život podle svých představ, aniž by to narušovalo hranice ostatních. Obnovit harmonii mezi tělem a myslí. Po ročním studiu jsou žáci schopni orientovat se v moderních i tradičních přístupech alternativní léčby a dále se v nich sebevzdělávat. Více o studiu na www.auraskola.cz https://www.youtube.com/watch?v=8CmzRWJZR8M&feature=youtu.be