Příběh o MALÍČKU

Dnes píši na vyžádání spousty z Vás. Prohlédněte si svou nožku. Co vidíte? Velký a mohutný palec, sousedící prstíky a mainkatý malíček. I jeho název napovídá že ne jen ten Váš je malinký. A malinký je od pradávna. Proč? Nejdřív trochu teorie: JIN/JANG – pro jednoduchost si představte třeba ženský/mužský princip. Jin – žena je spíše jemná, drobnější, klidná, zahalená, tajemná, intuitivní…
Jang – muž je spíše mohutný, velký, hřmotný, rozpínavý, expandující, logický… Doufám, že jsem nikoho neurazila, jde jen o představu a dokreslení.
Teď pojďme tuto teorii přenést zpátky na prstíky. Palec – na noze představuje HLAVU (přeneseně i rodiny) – čili logické myšlení, je nejmohutnější – nejvíc JANGOVÝ. Můžeme ho tedy chápat jako mužský princip v nás. Proto jsou problémy s vybočeným haluxem (2. kloubem palce) téměř výhradně ženskou záležitostí (protože ty muže prostě neustále řešíme a nejspíš nikdy nepochopíme…) U mužů bývá palec spíše častěji nakopnutý, nebo zatuhlý (copak to chce ta spodní hlava té horní hlavě říci?..)

Malíček – ten, jak jistě správně tušíte, můžeme chápat jako ženský princip v nás. To něžné, milující, nevyslovené. A hodně často UŠLÁPNUTÉ…ano ano…. Pokud žena nedokáže objevit svůj skrytý a MOCNÝ ženský potenciál (manželky, matky, milenky, čarodějky, kamarádky….), má v přeneseném smyslu slova zašlapané sebevědomí, má i malý podsunutý malíček. Do malíčku vede podle TCM dráha močového měchýře, který je spojován s emocemi STRACHU. Často až hlubokého strachu o přežití. A když vzpomenete, jak obrovské změny v průběhu věků utvářely nejen vnímání, ale i postavení ženy ve společnosti, není divu že má spousta dnešních žen malíček malý. U mnohých národů byly ženy před příchodem patriarchátu velice vážené a těšily se všeobecné úctě. Štěstí bylo v té době cílem života. Pak vzpomeňme éru upalování čarodějnic a hupněme do nedávné minulosti, kdy ženy odkládaly děti do jeslí, aby mohly plnit údernické normy. Ano, je složité obnovit harmonii v sobě. Najít a napojit se na moudrost žen svého rodu. Ale nevzdávejte to! Nikdy není pozdě na změnu. A věřte, že se vaše malíčky začnou rovnat. Mám to totiž vyzkoušené.