Kdysi mi v procesu změny jedna klientka řekla: „práce s tebou není pro srabíky.“ To je dobré vědět! V procesu změny klienti často odhalují své niterné obavy, odkrývají nejedno tabu a zbavují se iluzí. Díky této proměně v sobě ale objevují sílu změnit sebe a svou realitu. Po celou dobu procesu jsem jim pevnou oporou. Leč změnu musí udělat sami.

První návštěva trvá 1,5 hodiny a hned od počátku s klientem otevíráme škálu možností, způsobů a prostředků terapie. Upřesňujeme kroky, které povedou k předem dohodnutému cíli. Výběr možností je díky mé 25 leté praxi velice pestrý. Zahrnuje terapeutický rozhovor a sahá od práce s energií jako např. práce s barvami v kombinaci s tóny čakrových ladiček, vizualizace, nácvik meditačních, uvolňovacích a dechových technik, či vládání některých situací (fóbie, hlubinná abreaktivní terapie…). Z technik dotekových pak lze použít shiatsu, reiki, rehabilitační manipulace, masáže, reflexní terapii, su-jok a mnohé další. Jejich výčet najdete níže v „prostředcích terapie“. Na závěr si často klient odchází se speciálně zvolenou jógovou ásánou určenou pro domácí doléčení poměrů v dané oblasti na těle, či s dietetickým doporučením atp. Vždy se z celého srdce snažím, být otevřená potřebám zákazníka a pracovat s ním tak, aby celý proces probíhal co možná nejméně bolestivě v atmosféře důvěry a harmonie.

Prostředky terapie:

Sociálně slabší klienti si mohou zažádat o slevu. V případě že se na smluvený termín nemůžete dostavit, je nutné ho zrušit minimálně 2 dny předem. Propadlý - včas nezrušený termín účtuji k další návštěvě. U termínů mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích (pouze akutní případy) je k ceně účtován příplatek + 50%.