Doprovázení ke změně

V procesu změny získáte jiný pohled na své bolesti, nemoci a trápení. 

Na své životní programy a jejich omezující limity.

Hloubka do jaké se odvážíte jít, je zcela závislá na odvaze aktivně se oddat procesu léčení a je přímo úměrná vaší touze po změně. 

 

To vše vás bude stát spoustu energie. Díky tomu ale v sobě objevíte ohromnou sílu. Sílu ke změně.

 Po celou dobu  budu vaší průvodkyní a pevnou oporou podloženou 25 lety praxe.

Párová terapie