1. prosinec 2016

Nácvik manipulace.
Protažení těla v závěsu je velice příjemné.