29. září 2016

Prožitkové malování s prváky. Prožitek vibrace barvy a jména – tady a teď, ve vědomí a podvědomí… dává možnost pochopení vlastní cesty.