Bulímie

Poprvé měla potřebu se přejíst a vzápětí vše vyzvrátit před pár lety. Napřed jí byl nevěrný manžel, po pár letech ona jemu. Nerozešli se a ona věří, že situaci zvládnou. Má snahu hledat cestu. Ona je inteligentní, atraktivní, podniká a je úspěšnější než on. Z pohledu nezasvěcených ideální pár. Z jejího  pohledu peklo a žárlivé scény startující kolotoč bulímie.

Při terapii si celkem rychle uvědomila možnosti změny.

Pochopila, že prioritou č.1 je znovu nastartovat manželovo podnikání tak, aby hlavním živitelem rodiny byl opět ON. Nebude tak sedět doma a lustrovat jí mejly. Jeho sebevědomí vzroste. Ona naopak lépe zvládne rodinu.

Když je manžel v klidu, je v klidu i ona. Doteď netušila, že jídlo, po kterém tělo baží, jí vlastně poskytuje alepoň chvilkový klid. A nejen ten. Její geniální tělo si tím zajišťuje obalení nervů tukem a cestou trávení se zároveň „hladí“ zevnitř. Dopřává si tak jakýsi ekvivalent pohlazení , kterého se jí ve chvílích stresu nedostává. A místo aby „pohlazení“ tělu nechala, potrestá sebe i tělo vyvrhnutím potravy.

Když po hodině somatického koučování skutečně pochopila, jak si ubližuje, velice rychle se při terapii posunula dál. Souhlasila s tím, že zkusí část potravy nevyzvracet a pokusí se zvracet maximálně 1-2x. Manžela bude podporovat ve zprovoznění webových stránek a dalších aktivit nutných pro jeho podnikání. Při hádkách nebude pokračovat v dialogu, který stejně nikam nevede. Pokusí se změnit verbální aktivitu za jednu z několika předem připravených neverbálních variant.

Hezky se mi s ní pracovalo a věřím, stejně jako ona, že postupně pomalinku situaci zvládne.