Somatické koučování

Somatické koučování je odbornost, která je založena na propojení oborů zabývajících se fyziologií lidského těla (např. fyzioterapie), oborů zabývajících se psychikou klienta (např. koučování) a oborů zohledňujících energetické fungování organismu (např. jóga)Vychází při tom z předpokladu, že blokáda, bolest, na fyzické rovině těla vzniká prvotně v naší mysli a na  tělesné rovině se projevuje až jako logický důsledek námi vytvořených myšlenkových konstruktů, vzorců a bloků.

Při somatickém koučování odborník pracuje se všemi výše zmíněnými atributy fungování lidského těla.

 

Cílem terapie je  navození  souladu mezi psychickými a tělesnými pochody vedoucí k trvalé duševní rovnováze.

 

Somatický kouč pomáhá  řešit jak jednorázové situace (stresovou situaci před zkouškou, kdy se stres somatizuje – čili projevuje na těle klienta v podobě bolesti břicha), tak i starosti, které vznikají a obtěžují léta (chronické bolesti zad).

 

Jak to fungovalo do teď? Při koučování (psychoterapii) terapeut komunikuje s klientem na úrovni mysli, pomáhá klientovy se na problém podívat z více úhlů. To klienta zpravidla osvobozuje – není v pasti jedné, nebo nekonečně  mnoha variant.   S tělem nepracuje – dokonce v některých přístupech je kontakt s klientem zakázaný, minimálně nežádoucí.

Fyzioterapeut rozumí tělu a pracuje s klientem na úrovni těla.  Nepracuje s myslí. Klienti  se  opakovaně vracejí  a někdy i léta řeší stále se vracející  příznaky.

 

Jak to funguje dnes? Mezioborové propojení nabízí ohromný prostor pro somatické koučování – moderní a komplexní řešení terapie, kdy somatický kouč pomáhá klientovi znovuobjevit a pochopit komunikaci mezi tělem a myslí, je schopen pracovat na mnoha úrovních a znalosti z různých oborů propojovat.

 

Požadavky: Somatický kouč by měl projít kvalitním výcvikem koučování, získat základy tradiční čínské medicíny, umět pracovat s mikrosystémy těla (dle Su-Joku, Janči, Pataky na plosce, ruce, nebo na uchu) a ovládat základní diagnostické metody (poslechem, pohledem, pohmatem). Měl by ovládat základy jógy a znát fungování opěrných systémů těla. Přičemž znalosti fyziologie lidského těla pomáhají v nalezení a uvolnění fyzických bloků a  znalost psychologie (koučování) umožňuje problém propojit s životními zvyky/zlozvyky klienta.