KOV: To oni

Je-li svět projekcí, a je-li tedy vše odrazem našeho vlastního myšlení, jak to tvrdí např. buddhismus, lze jej změnit jen v nitru člověka. Hlavním problémem při projekci je to, že vede k nesprávnému vykládání si příčiny a tím pádem k záplavě nedorozumění a zmatků. Jak mile se vymaníme z chaosu projekcí, uvidíme sami sebe takové, jací jsme – a ne jako zrcadlo našich vlastních nežádoucích stínů. Svět tak zkrásní a my se staneme zodpovědnější vůči sobě samým. 
Ukazujeme-li totiž na druhé, směřují k nim jen 2 prsty. Zbývající 3 pak ukazují na nás. Otázka zní, co to má kromě odlehčení vlastního svědomí – přinést. Na toto nebezpečí, jež tak rádi ignorujeme nás upozorňuje Tao-te-Ting. „Obviníš-li někoho jiného, nebude mít obvinění konec“.