Když je v nepohodě tělo s duší, je čas na změnu. Právě proto je tu program RESTART, který navazuje na program START. Probíhá v soukromém Á/šrámu a jeho délka je od jednohu dne do 1 měsíce, dle potřeby a hloubky poškození těla a mysli.  Tento program je dostatečně dlouhý na to, abyste byli schopni začít přemýšlet jinak, vidět možnosti změny a pomalu je začali uskutečňovat.

A/šrám –  je meditačně relaxační platformou sloužící ke kontemplaci, k nalezení vnitřního klidu s možností intenzivního sebepoznání. Jeho harmonizující prostředí pomáhá rozšiřovat možnosti moderní alternativní terapie, které jsou v jeho prostorách prolnuty s prastarými praktikami a moudrostí našich předků.

V kombinaci s relaxací a komplexní péčí o tělo i mysl se vaše tělo začne zotavovat, uzdravovat a dostávat do harmonie. Přijďte chytit druhý dech! Nebo, chcete-li, nový vítr do plachet.

Cílovou skupinou tohoto produktu jsou vyčerpaní, vyhořelí manažeři, ředitelé, podnikatelé v náročných až extrémních životních situacích a lidé z exponovaných profesí.

Cena je za noc pro 1 osobu včetně příslušenství:
celý Á/šrám – 2 pokoje 2000 Kč
1 pokoj  – 1500 Kč

Možnost slevy a podmínky účasti zde

Místo konání: soukromý Á/šrám Dobříš. Jiná lokalita možná po vzájemné dohodě. 

Možnosti terapie v programu zde