Když je v nepohodě tělo s duší, je čas na změnu. Právě proto je tu program RESTART, který navazuje na program RELAX. Jeho délka je 2-7 dnů. Tento program je dostatečně dlouhý na to, abyste byli schopni začít přemýšlet jinak, vidět možnosti změny a pomalu je začali uskutečňovat. V kombinaci s relaxací a komplexní péčí o tělo i mysl se vaše tělo začne zotavovat, uzdravovat a dostávat do harmonie. Přijďte chytit druhý dech! Nebo, chcete-li, nový vítr do plachet.

Cílovou skupinou tohoto produktu jsou vyčerpaní, vyhořelí manažeři, ředitelé, podnikatelé v náročných až extrémních životních situacích a lidé z exponovaných profesí, kteří již prošli programem RELAX a chtějí dále pokračovat v intenzivní terapii.

Cena: na vyžádání
Místo konání: Rezort Panství Dlouhá Lhota, nebo v rezortu Tvrz Třebotov. Jiná lokalita možná po vzájemné dohodě.

Součástí ceny je osobní dárek v podobě přehledně a srozumitelně zpracovaných výstupů a doporučení vycházejících z vaší účasti na „Programu“ pro vás jistě bude inspirací a motivací v dalším seberozvoji a zároveň pozvánkou k dalším nadstavbovým programům.