ZMĚNA je další verze DOPROVÁZENÍ navazující na program RESTART. Jeho délka je 8 – 10 dnů. Tento program vám nabízí zintenzivnit a prodloužit proces vašeho přerodu směrem k hluboké změně. ZMĚNA je zatím nejdelší verzí DOPROVÁZENÍ. Je určena všem, kteří šli dlouho sami. Hodně se naučili, ale zároveň hodně ztratili. V tomto programu se mnohem více pozornosti věnuje duchovní podstatě věci. Je zde kladen větší důraz na meditaci a jógu a na pochopení psychosomatiky, energetického fungování dějů v těle, v rodinných systémech i v přírodě.

Cena: na vyžádání